นพ. ปริวัฒน์ ทวีกิติกุล
Pariwat Taweekitikul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
อนุสาขา
-
ข้อสะโพกและข้อเข่า
-
การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
ข้อสะโพกและข้อเข่า, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
-
การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
คลินิกข้อเทียม
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 3
+