พญ. กรวิกา จิระตุลธร
Kornvika Jiratunlathorn, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
-
เวชศาสตร์ครอบครัว

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
อังคาร
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
+