พญ. จีรภา กาญจนาพงศ์กุล
Jeerapa Kanchanapongkul , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว
-
อายุรกรรม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
อายุรศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชปฎิบัติทั่วไป
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
พฤหัสบดี
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
ศุกร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Meta Clinic
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
+