พญ. นวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี
Nuanjanthip Naiyarakseree, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคไต

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคไต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคไต
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+