พญ. กนกรัตน์ ขจรไชยกูล
Kanokrat Khajornchaiyakul, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรมโรคเลือด

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา
-
อายุรศาสตร์โรคเลือด, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคเลือด
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 7
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
+