นพ. จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์
Charubongse Brohmwitak, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ป้องกัน
-
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, Johns Hopkins University
-
ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคจากการทำงาน
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
พุธ
09:00 - 12:00 น.
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม แหลมฉบัง ชั้น -
+