นพ. ธิติ วีระถาวร
Thiti Verathaworn, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
ศัลยกรรม
อนุสาขา
-
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​
-
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
จันทร์
09:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
+