นพ. พชรพล ผลิตวานนท์
Potchraphol Plitawanon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
-
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
+