พญ. ธีรารัตน์ ฉันทชล
Teerarat Shanthachol, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิก NAPHA
อังคาร
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกโรคร่วมทางเดินหายใจ
พุธ
14:00 - 16:00 น.
ตึกอัยิกาเจ้า ชั้น 1
   ( เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
+