พญ. สรารัตน์ ตันติปูชิตานนท์
Sararat Tuntipuchitanon, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
กุมารเวชกรรม (เด็ก)
อนุสาขา
-
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
กุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกกุมารเวชกรรม
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
   ( เฉพาะเดือนคี่ )
คลินิกพัฒนาการและพฤติกรรม
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
   ( เฉพาะเดือนคู่ )
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
   ( เฉพาะเดือนคู่ )
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
   ( เฉพาะเดือนคู่ )
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
   ( เฉพาะเดือนคู่ )
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 5
   ( เฉพาะเดือนคู่ )
+