พญ. ปัญจพร เกียรติกุลกำจร
Punjaporn Kiatkulkumjorn, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
กุมารเวชกรรม (เด็ก)
อนุสาขา
-
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
-
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางออกตรวจ
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกทารกความเสี่ยงสูง
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+