นพ. พลากร พนารัตน์
Palakorn Panarat, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิก NAPHA
จันทร์
13:00 - 15:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+