พญ. ปภิศา นิ่มอนงค์
Papisa Nimanong, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
กุมารเวชกรรม (เด็ก)
อนุสาขา
-
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
กุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ
คลินิกกุมารเวชกรรม
ศุกร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกทารกความเสี่ยงสูง
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+