พญ. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร โก
Phonpen Akarawatcharangura Goo, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว
-
อายุรกรรม
อนุสาขา
-
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคข้อ
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+