พญ. จินดารัตน์ เลาหไทยมงคล
Jindarat Laohathaimongkol, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
อายุรกรรมโรคเลือด

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อายุรศาสตร์โรคเลือด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโรคเลือด
พุธ
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ชั้น 7
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
+