นพ. ธีรภัทร เอี่ยมสำราญ
Teerapat Aiemsamran, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
สูติ-นรีเวช

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

ตารางออกตรวจ
คลินิกนรีเวชกรรม
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
คลินิกฝากครรภ์
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 6
+