นพ. บรรเจิด พิมาพันธุ์ศรี
Banjerd Pimapansri , MD
ความเชี่ยวชาญ
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกโสต ศอ นาสิก
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 8
+