พญ. กรกมล โกฉัยพัฒน์
Kornkamon Kochaiyapatana, MD
ความเชี่ยวชาญ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา
-
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
-
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
อังคาร
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
ศุกร์
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกฟื้นฟูปัสสาวะเล็ด
จันทร์
13:00 - 16:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกผู้สูงอายุ
อังคาร
09:00 - 12:00 น.
อาคารเทพรัตน์การุณ ชั้น 1
คลินิกฟื้นฟูหัวใจ
พฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 14
คลินิกวินิจฉัยและบำบัดกล้ามเนื้อและข้อ
พฤหัสบดี
13:00 - 16:00 น.
อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 7
   ( สัปดาห์ที่ 1, 3 )
+