ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

290 ถนนเจิมจอมพล 
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110

0-38320-200

เปิดทำงานทุกวัน

+