ติดต่อเรา

แผนที่และการเดินทาง

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

290 ถนนเจิมจอมพล 
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20110

0-38320-200

0-33265-180 (เปิดใช้งานวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป)

เปิดทำงานทุกวัน

+