ความรู้

การใช้ยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 90 กิโลกรัม
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับ ผู้เข้ารับการรักษาด้วยห้องปรับบรรยากาศสูง
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Cisplatin
ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าพบอาการผิดปกติหลังได้รับยาเคมี
การดูแลรักษาสุขภาพระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร XELOX
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมี สูตร TC (DOCETAXEL/CYCLOPHOSPHAMIDE)
การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร CYCLOPHOSPHAMIDE
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อได้รับยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาว "G-CSF"
แนวทางการส่งผู้ป่วย ไปรับบริการฉายแสงที่ศูนย์มะเร็งชลบุรี
คำแนะนำ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Paclitaxel
คำแนะนำ การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร Gemcitabine/Carboplatin
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้และมะเร็งกระเพาะอาหารที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร FOLFIRI
คำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด สูตร AC
การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย หลังผ่าตัดวางสายล้างไตทางช่องท้อง ระยะพักท้อง (BREAK IN)
การปฏิบัติตัวในการทดสอบประสิทธิภาพ ของเยื่อบุช่องท้อง!
การปฏิบัติตัว ก่อน - หลัง การได้รับการระงับความรู้สึก
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
+