คู่มือการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย หลังผ่าตัดวางสายล้างไตทางช่องท้อง ระยะพักท้อง (BREAK IN)
 
 
+