สูบบุหรี่ แล้วมีผลอย่างไรกับการดมยาสลบ
 
 
 
 
 
+