การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
     ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์  หรือแพทย์โรคกระดูกว่าอาการปวด-เข่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากการที่ข้อเข่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานนานซึ่งมักเกิดในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี และได้รับการรักษาทางยาจำพวกยาลดการอักเสบของข้อแล้วอาการไม่ดีขึ้น ยังมีอาการปวด-บวมของข้ออยู่ตลอดเวลาเมื่อเดินไกลๆ ก็จะมีอาการเจ็บปวดมากขึ้นก็เชื่อว่าการวินิจฉัยที่แพทย์บอกน่าจะเป็นจริง แพทย์อาจส่งตรวจทางรังสีโดยถ่ายเอ็กซเรย์ของเข่าทั้ง 2 ข้างในท่ายืนเพื่อจะดูว่ากระดูกอ่อนผิวข้อสึกไปมากน้อยเพียงใด ถ้ามีอาการสึกมากจะเห็นช่องข้อแคบลง แนวของข้อเสียไป และมีกระดูกแหลมๆ ยื่นออกไปด้านข้างๆ ของส่วนกระดูกข้อต่อก็ชัดเจนว่าภาวะ  หรือโรคข้อเสื่อม สภาพในผู้สูงอายุที่เป็นอยู่นั้นมีมากทีเดียว น่าจะต้องไปรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าต่อไปซึ่งจะทำให้อาการที่เคยมีหายไปได้ และข้อเข่ากลับมาใช้งานได้ดีอีกครั้งหนึ่ง
     การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนี้เป็นการผ่าตัดที่ไม่มีความยุ่งยากมากนัก โดยก่อนผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการตรวจร่างกายเพื่อดูว่ามีความผิดปกติของระบบอื่นๆ ด้วยหรือไม่ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จะต้องมีการตรวจเช็คหัวใจ ปอด ความดันโลหิต เบาหวาน  และไตว่าปกติอยู่หรือไม่ หากยังมีความผิดปกติต้องได้รับการรักษาเสียก่อน จนกว่าแพทย์จะเห็นว่าพร้อมต่อการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ในการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการวางยาสลบ หรืออาจใช้วิธีฉีดยาเข้าไขสันหลังเพื่อไม่ให้มีอาการเจ็บปวดขณะรับการผ่าตัด แพทย์จะผ่าตัดเปิดข้อเข่าโดยมักจะให้แผลอยู่ตรงแนวกลางตั้งแต่ส่วนล่างของต้นขาลงมาถึงส่วนบนของหน้าแข้ง เมื่อตรวจดูสุขภาพความผิดปกติภายในแล้วแพทย์จะเริ่มตัดเอาส่วนของกระดูกผิวข้อที่เสียไปออก ซึ่งอาจจะรวมกระดูกผิวข้อของสะบ้าหัวเข่าด้วยแล้วจึงจะใส่ชิ้นส่วนของ ข้อต่อเทียมซึ่งมีโครงสร้างหลักเป็นโลหะผสม ส่วนผิวข้อจะเป็นพวกพลาสติกที่ทนต่อแรงอัดสูงได้ ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานและไม่เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย โดยแพทย์จะจัดแนวของข้อเทียมให้อยู่ในแนวใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด แล้วยึดตรึงข้อเทียมด้วยสารซีเมนต์ที่ใช้ทางการแพทย์ เมื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อว่าดีแล้วจึงจะเย็บแผลปิด
     ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 5 – 7 วัน โดยก่อนกลับจะได้รับการทำกายภาพบำบัด ให้ข้อเข่าเหยียดงอได้  และสามารถจะเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันช่วยสักระยะหนึ่ง ซึ่งหลังจาก 6 สัปดาห์ ผู้ป่วยจะได้รับการอนุญาตให้เดินได้ตามปกติ
 
ภาพวาดแสดงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
+