การปฏิบัติตัวสำหรับผู้ที่ได้รับยาเคมี สูตร TC (DOCETAXEL/CYCLOPHOSPHAMIDE)
 
 
+