"
โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นผู้นำด้านสุขภาพในภาคตะวันออก

"

ศูนย์เชี่ยวชาญ

ข่าวสาร

ขอเชิญ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 2nd QSVMH Orthopedic Meeting: Reuniting Eastern Thailand Orthopedic Surgeons.  ภายใต้แนวคิด "Minimal Invasive Surgery in Orthopedic"
การประชุมวิชาการทันตกรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สำหรับทันตแพทย์
โครงการอบรม Growth & Good Mindset Omotenashi : จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น

ความรู้

EP.01 ความรู้เรื่องโรคฝีดาษวานร (Mpox) สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
+