"
โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นผู้นำด้านสุขภาพในภาคตะวันออก

"

ศูนย์เชี่ยวชาญ

ข่าวสาร

ตารางออกตรวจคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ตารางออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ประจำเดือนมีนาคม

ความรู้

อาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัส ไม่กินยาปฏิชีวนะ ก็หายได้
+