"
โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐานสากล
และเป็นผู้นำด้านสุขภาพในภาคตะวันออก

"

ศูนย์เชี่ยวชาญ

ข่าวสาร

ตารางออกตรวจ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา ประจำเดือนมีนาคม
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจิต โดยหลวงตาณรง์ศักดิ์ ขีณาลโย

ความรู้

อาการเจ็บคอจากเชื้อไวรัส ไม่กินยาปฏิชีวนะ ก็หายได้
+