ขั้นตอนการสมัคร
1. ศึกษารายละเอียดการสมัครในตำแหน่งที่สนใจ
2. Log in เข้าสู่ระบบ (สำหรับผู้สมัครใหม่ครั้งแรก ให้ทำการสมัครสมาชิกก่อน)
3. สมัครและกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร
4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกจากทาง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านทาง Website ต่อไป
สมัครงานออนไลน์ | โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
รับไปแล้ว
วันที่เปิดรับสมัคร
30 พฤศจิกายน 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
1
0
เริ่ม  :  30 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
28 พฤศจิกายน 2566
ทันตแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  28 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
29 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายเวชสารสนเทศ
1
0
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
24 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
0
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
23 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
1
0
เริ่ม  :  23 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
23 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  23 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
23 พฤศจิกายน 2566
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  23 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
21 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  21 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
17 พฤศจิกายน 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
1
0
เริ่ม  :  17 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
17 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่พบข้อมูลฝ่าย
1
0
เริ่ม  :  17 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
17 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ไม่พบข้อมูลฝ่าย
1
0
เริ่ม  :  17 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
14 พฤศจิกายน 2566
นักจิตวิทยา
ฝ่ายจิตเวช
1
0
เริ่ม  :  09 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
16 พฤศจิกายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  09 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2566
ผู้ช่วยเภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
06 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
06 พฤศจิกายน 2566
คนงานทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
06 พฤศจิกายน 2566
พนักงานเปล
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
06 พฤศจิกายน 2566
นักการภารโรง
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
17 ตุลาคม 2566
นักรังสีการแพทย์
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  17 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
18 สิงหาคม 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2
0
เริ่ม  :  18 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
10 ตุลาคม 2566
ช่าง
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2
0
เริ่ม  :  18 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
28 กรกฎาคม 2566
นักการภารโรง
ฝ่ายเวชสารสนเทศ
1
0
เริ่ม  :  28 กรกฎาคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
21 กันยายน 2566
คนงานตึกผู้ป่วย
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
หลายอัตรา
0
เริ่ม  :  23 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
13 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่สถิติ
ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
13 กุมภาพันธ์ 2566
แม่บ้าน
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
13 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล ปฏิบัติงานฝ่ายรังสีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
10 กุมภาพันธ์ 2566
พยาบาล
ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาพัทยาใต้
1
0
เริ่ม  :  10 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
08 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ศูนย์บริการสุขภาพ สาขาหนองค้อ
1
0
เริ่ม  :  08 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
30 มกราคม 2566
พนักงานประกอบอาหาร
ฝ่ายโภชนาการ
2
0
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
26 มกราคม 2566
พนักงานครัว
ฝ่ายโภชนาการ
หลายอัตรา
0
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
09 มกราคม 2566
นายแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  09 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
05 มกราคม 2566
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Part Time)
ฝ่ายศัลยกรรม
หลายอัตรา
0
เริ่ม  :  23 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
16 พฤศจิกายน 2566
นักกายภาพบำบัด
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
0
เริ่ม  :  06 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
14 ธันวาคม 2565
นักอรรถบำบัด
ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
1
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
08 พฤศจิกายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
9
0
เริ่ม  :  01 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
วันที่เปิดรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
2
เริ่ม  :  12 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1
เริ่ม  :  09 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
2
เริ่ม  :  03 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
16 ตุลาคม 2566
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  12 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
2
เริ่ม  :  29 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
1
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
3
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  17 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสังคม
1
เริ่ม  :  27 เมษายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
10 กรกฎาคม 2566
ผู้ช่วยเภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
เริ่ม  :  06 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
1
เริ่ม  :  11 กรกฎาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 มิถุนายน 2566
นายช่างเวชภัณฑ์
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  18 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
2
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
1
เริ่ม  :  19 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
3
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่สถิติ
ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
1
เริ่ม  :  24 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
เริ่ม  :  27 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
27 กันยายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
9
เริ่ม  :  01 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
2
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายการพยาบาล
1
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 ตุลาคม 2566
นักรังสีการแพทย์
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 เมษายน 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  01 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 มีนาคม 2566
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 มีนาคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  06 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
27 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2566
พยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
เริ่ม  :  10 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
คนงานตึกผู้ป่วย
ฝ่ายรังสีวิทยา
2
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  05 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2566
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
20
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
5
เริ่ม  :  19 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
16 พฤศจิกายน 2566
นักกายภาพบำบัด
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
20 มิถุนายน 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายทันตกรรม
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
นักอาชีวอนามัย
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
2
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
4
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
08 พฤศจิกายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
9
เริ่ม  :  01 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
เริ่ม  :  11 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
วันที่เปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1
เริ่ม  :  09 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
2
เริ่ม  :  03 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  17 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
3
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
1
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 มิถุนายน 2566
นายช่างเวชภัณฑ์
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  18 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
2
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  05 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
3
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
1
เริ่ม  :  19 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่สถิติ
ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
1
เริ่ม  :  24 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
เริ่ม  :  27 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
27 กันยายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
9
เริ่ม  :  01 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
2
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายการพยาบาล
1
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 ตุลาคม 2566
นักรังสีการแพทย์
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 เมษายน 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  01 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 มีนาคม 2566
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 มีนาคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  06 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
27 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
2
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายทันตกรรม
1
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2566
พยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
เริ่ม  :  10 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
20
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
คนงานตึกผู้ป่วย
ฝ่ายรังสีวิทยา
2
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2566
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
5
เริ่ม  :  19 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
นักอาชีวอนามัย
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
08 พฤศจิกายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
9
เริ่ม  :  01 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ไม่กำหนดวันสิ้นสุด
12 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
4
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
วันที่ประกาศ
ตำแหน่ง
จำนวนที่รับ
รับไปแล้ว
วันที่เปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
5
0
เริ่ม  :  19 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเทคนิค
ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ
1
0
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
3
0
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 ตุลาคม 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2565
นักโภชนาการ
ฝ่ายโภชนาการ
1
0
เริ่ม  :  07 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  28 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
27 กันยายน 2566
พยาบาล
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
9
0
เริ่ม  :  01 กันยายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 พฤศจิกายน 2565
บุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 พฤศจิกายน 2565
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
พนักงานบริการผู้วายชนม์
ฝ่ายพยาธิวิทยากายวิภาค
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  10 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
0
เริ่ม  :  11 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 เมษายน 2566
เจ้าหน้าที่สถิติ
ฝ่ายเวชสารสนเทศ
1
0
เริ่ม  :  05 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายทันตกรรม
1
0
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 มกราคม 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  06 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
20
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
4
0
เริ่ม  :  07 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
นักอาชีวอนามัย
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  16 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 ธันวาคม 2565
นายช่างเวชภัณฑ์
หน่วยอุปกรณ์ชีวการแพทย์
1
0
เริ่ม  :  18 ตุลาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2566
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  24 พฤศจิกายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
2
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสุขภาพ
1
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 ตุลาคม 2566
นักรังสีการแพทย์
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
คนงานตึกผู้ป่วย
ฝ่ายรังสีวิทยา
2
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ประกันสังคม
1
0
เริ่ม  :  27 เมษายน 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2566
พนักงานครัว
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  14 ธันวาคม 2565
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มกราคม 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
0
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
1
0
เริ่ม  :  05 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  06 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  09 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
0
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
2
0
เริ่ม  :  26 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
21 มีนาคม 2566
เภสัชกร (ใช้ทุน)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
2
0
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายการพยาบาล
1
0
เริ่ม  :  01 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 กันยายน 2566
ทันตแพทย์
ฝ่ายทันตกรรม
1
0
เริ่ม  :  08 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
27 กุมภาพันธ์ 2566
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดจ่ายเวชภัณฑ์
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  03 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
12 มิถุนายน 2566
นายช่างเวชภัณฑ์
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  30 มกราคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 กุมภาพันธ์ 2566
พยาบาล
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
0
เริ่ม  :  10 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
26 กันยายน 2566
ผู้ช่วยพยาบาล
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
พนักงานขับรถ
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
02 ตุลาคม 2566
นักรังสีการแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  13 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
เจ้าหน้าที่สถิติ
ศูนย์บริการสิทธิประโยชน์
1
0
เริ่ม  :  24 กุมภาพันธ์ 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
25 เมษายน 2566
เภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
2
0
เริ่ม  :  01 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
พนักงานนำส่งยาและเวชภัณฑ์ (Messenger)
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  01 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2566
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  08 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
15 พฤษภาคม 2566
พนักงานเปล
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  08 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2566
นักการภารโรง
ฝ่ายเวชสารสนเทศ
1
0
เริ่ม  :  09 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
13 มีนาคม 2566
นักการภารโรง
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2
0
เริ่ม  :  09 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
17 มีนาคม 2566
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
3
0
เริ่ม  :  13 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2566
พยาบาล
ไม่พบข้อมูลฝ่าย
1
0
เริ่ม  :  27 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1
0
เริ่ม  :  27 มีนาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
19 เมษายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  06 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2566
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  06 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
24 สิงหาคม 2566
คนงานตึกผู้ป่วย
ฝ่ายรังสีวิทยา
1
0
เริ่ม  :  06 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 มิถุนายน 2566
นักเทคนิคการแพทย์
ศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรม
1
0
เริ่ม  :  19 เมษายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 สิงหาคม 2566
ผู้ช่วยเภสัชกร
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  06 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
10 กรกฎาคม 2566
ผู้ช่วยเภสัชกร
ฝ่ายยาและเวชภัณฑ์
1
0
เริ่ม  :  06 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
1
0
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ฝ่ายบริหารงาพัสดุและจัดซื้อ
3
0
เริ่ม  :  09 มิถุนายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
18 กรกฎาคม 2566
คนงานทั่วไป
ฝ่ายทันตกรรม
1
0
เริ่ม  :  05 กรกฎาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 กรกฎาคม 2566
เจ้าหน้าที่พยาบาล
ฝ่ายการพยาบาล
1
0
เริ่ม  :  11 กรกฎาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 กันยายน 2566
ทันตแพทย์ (ใช้ทุน)
ฝ่ายทันตกรรม
2
0
เริ่ม  :  15 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 กันยายน 2566
พนักงานครัว
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  16 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1
0
เริ่ม  :  17 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 กันยายน 2566
นายช่างไฟฟ้า
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  18 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
07 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  18 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 กันยายน 2566
เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
1
0
เริ่ม  :  23 สิงหาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
23 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ฝ่ายการเงินและบัญชี
2
0
เริ่ม  :  12 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
16 ตุลาคม 2566
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฝ่ายบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1
0
เริ่ม  :  12 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
2
0
เริ่ม  :  29 กันยายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
20 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายการพยาบาล
2
0
เริ่ม  :  03 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
28 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายผู้ป่วยนอก
2
0
เริ่ม  :  05 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
24 ตุลาคม 2566
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
1
0
เริ่ม  :  18 ตุลาคม 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร
14 พฤศจิกายน 2566
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
1
0
เริ่ม  :  09 พฤศจิกายน 2566
สิ้นสุด  :  ปิดรับสมัคร