ติดต่อเรา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
290 ถนนเจิมจอมพล
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20110
0-38320-200 ต่อ 22222
เปิดทำงานทุกวัน
เปิดทำงานทุกวัน