โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ชื่อคลินิก NIGHT OPD (เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ)
รายละเอียดการบริการ คลินิก NIGHT OPD ให้การดูแลด้านสุขภาพตรวจและคัดกรองโรคเบื้องต้นนอกเวลาราชการและส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนยากแก่การรักษาไปยังแพทย์เฉพาะทางได้อย่างเหมาะสม กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการป่วยที่รุนแรง
สถานที่ให้บริการ อาคารศรีสวรินทร์ทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี ชั้น 4
วันเวลา ให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา16.00-24.00น
วันเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-24.00น
และชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ (ไม่มีแพทย์ออกตรวจประจำมีแพทย์ใช้ทุนและแพทย์ staffหมุนเวียนกันมาออกตรวจ)
ติดต่อสอบถาม (เบอร์ รพ. ต่อ_21414 และ 21116)