ขั้นตอนง่ายๆกับการขอรับบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

1. นำใบสั่งยามาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์

ที่ห้องจ่ายยาอาคารอนุสรณ์ 100 ปี ชั้น1 ช่องเบอร์21 ในวันเวลาลราชการ 9.00-16.00 น.

2. กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ

3. กรอกชื่อและที่อยู่ ที่ต้องการให้จัดส่งยา

4. เภสัชกรให้คำแนะนำการใช้ยาทุกรายการอย่างละเอียด

5. ชำระค่ายา และค่าบริการทางการแพทย์

6. ชำระค่าบริการจัดส่งยา 100 บาท/ต่อคนต่อครั้ง ทั่วประเทศ

7. รับใบนัดรับยา

8. ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะของการจัดส่งยาได้จาก หมายเลขพัสดุ 13 หลัก 2 ช่องทาง

          1. http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/default.aspx

          2. App Store หรือ Android app for google play

 

หากไม่ได้รับยา หรือเกิดความเสียหายจากบรรจุภัณฑ์หรือจากการขนส่ง

ติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร 038-312611 หรือ 038-311202

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital