นางฉวี  ช่างไม้ และนางเบ็ญจา  ช่างไม้  ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี”

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital