นายภูมิพัฒน์  โพธิ์ฉัตรแก้ว และคณะ บริษัท ฉัตรแก้วพร็อพเพอตี้ จำกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง  “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital