สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,261,991.12 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital