นายสุเมธ  มัคครากุล บริษัทเอส.ซี.เอส.ยาร์ดจำกัด และคณะทูลเกล้าฯถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง“อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital