เนื่องด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย มีการเปลี่ยนมาใช้ระบบ HIS ใหม่

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ออนไลน์ได้ที่ http://medcertificate.somdej.or.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ (038)320-200 ต่อ 1126 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

          นายสุเมธ  มัคครากุล บริษัทเอส.ซี.เอส.ยาร์ดจำกัด และคณะทูลเกล้าฯถวายเงิน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง“อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” 

Copyright ? 2020 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital