นายครรชิต  มัคครากุล บริษัท เอส.ซี.เอส.ยาร์ด จำกัด และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital