นายจำลอง  ศรีภิรมย์ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี” 

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital