มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมชลบุรี (เจ่งเต็กเซี่ยงติ๊ง) มอบเงิน 300,000 บาท สมทบทุนสร้าง   อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital