นายโชคชัย  ศฤงคารชยธวัช  นายสันต์  เจษฎาอารักษ์กุล  นายสุรชัย  รุ่งเจริญชัยวัฒน์  และนางอัจฉรา  เจษฎาอารักษ์กุล  ร่วมบริจาคเงินจำนวน  500,000 บาท สมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital