คุณประสาตร์  คุณอัจฉรา  เหนี่ยงแจ่ม และครอบครัว มอบเงิน 1,000,000 บาท  สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital