บริษัท เอส.ซี.เอส.ยาร์ด จำกัด มอบเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital