คุณสมหวัง  พิพัฒน์เศวต  นายกสโมสรโรตารีศรีราชา มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital