โรบินสันศรีราชา มอบรถเข็นเด็ก เพื่อหอผู้ป่วยสามัญกุมารเวชกรรม เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital