สโมสรโรตารี่ ศรีราชา มอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital