นางสาววรรณา  เตคุณาทร และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 
1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital