นางวารี  หอมกรุ่น และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จำนวน 
1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐  ปี

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital