ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย รับบริจาคเงินจาก     คุณอนงค์นาฎ  ภูติวณิชย์ และครอบครัว สมทบทุนสร้าง “อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี”                                          

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital