คุณสุมล  จงเจริญ และครอบครัว บริจาคเงิน 3,000,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital