คุณกาญจนา  ชยันต์นคร และครอบครัว บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital