คุณธนศักดิ์  วัฒนวานิชกุล บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital