นางพรรณพร  ทรัพย์สมบูรณ์  ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

                นางพรรณพร  ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ๑๕๐ ปี

 

Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital