ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุุชประยูร ผู้ช่วย เลขาธิการสภากาชาดไทย

ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบความดีแห่งประเทศไทย รับรางวัล แห่งแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร  สภากาชาดไทย 

 

 
Copyright ? 2021 Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  Rights Reserved.


joomla counter Queen Savang Vadhana Memorial Hospital